Välkommen till Woodform!

Din svenska legotillverkare av finsnickerier i Lettland.

Woodform är ett svensk-lettiskt företag som startades 1997. Våra kunder består av ledande grossister inom bland annat möbel- och begravningsbranschen och vår produktion går i huvuddel till Sverige.

Vi tillverkar både detaljer och färdiga produkter i massivträ. Vi är specialiserde på björk men tillverkar även i fur och ek samt faner och limträ. Med en väl anpassad modern maskinpark kan vi uppnå de höga kvalitetskrav som ställs till rimliga priser. Vi har egen lackline och använder miljöanpassade vattenbaserade lacker.

Vårt motto är att ge god service, tillverka med högsta kvalitet och leverera i rätt tid.

Vi använder godkända certificerad råvaror så att du som kund kan få din produkt godkänd enligt möbelfakta och svanen märkning.